Víno patří mezi alkoholické nápoje a je oblíbené již několik tisíc let. Poslední dobou díky širokému spektru nabídky a přijatelným cenám při koupi i kvalitnější produkce stoupá jeho obliba i v našem národě pivařů. Pojďme si nyní nalít pomyslnou skleničku a ochutnat. Tentokrát však kromě hodnocení, barvy, chutě a prožitku, představíme i některé méně známé součásti jejího obsahu. Upozorňuji, že následující popis není návodem, jak získat trvale pevné zdraví ani pobídkou k nadměrné konzumaci vína. Jedná se o vysvětlení některých pojmů, jak s nimi moudrá čtenářka nebo moudrý čtenář naloží, je čistě na něm. A ještě jeden vzkaz čtenářkám. Nesnažte se držet v konzumaci krok s partnerem, vaše alkoholdehydrogenáza, tedy enzym „odbourávající“ alkohol je línější než jeho.
žena u baru
Resveratrol je přírodní rostlinná látka, vyskytující se, mimo jiné, ve slupkách modré vinné révy, kde působí jako ochrana před napadením plísněmi. Znalcům technologie výroby vína je tedy jasné, že více této látky v tekutém stavu obsahuje víno červené. Jsou mu přisuzovány antioxidační a antibakteriální účinky, schopnost likvidovat karcinogeny a další pozitiva, například potlačení „špatného“ a podpora „dobrého“ cholesterolu.
nalévání vína
Z hlediska objektivity je třeba podotknout, že jeho účinností a vlivem se doposud zabývala řada laboratorních zkoušek a studií a některé z nich výše uvedené zpochybňují, případně popírají nebo dokonce poukazují na jeho částečnou škodlivost. Navrch zatím nezískala ani jedna strana hodnotitelů. To nic nemění na faktu, že je volně v prodeji jako doplněk stravy. Není ale příjemnější dát si sklenku červeného, než polykat pilulky? Jistě mi dáte za pravdu, že resveratrol je produkt přírody, který zasluhuje pozornost, bez ohledu na to, zda někdy v budoucnu věda potvrdí nebo vyvrátí jemu připisovanou roli.
Katechin, podobně jako resveratrolpatří k fenolickým látkám a jeho hlavní předností jsou antioxidační účinky. Z rodiny těchto látek je třeba ještě zmínit kvercetin, rovněž antioxidant, u kterého byli prokázány též protisrážlivé a protizánětlivé účinky. Je ovšem závislý na slunečním svitu, bude se tedy vyskytovat ve vínech, která si dostatečně užila paprsků životadárného žhnoucího tělesa na obloze. Zkušený vinař nebo vinohradník jistě rád prozradí ročníky, kdy byla tato podmínka naplněna, napoví i podíl alkoholu, tedy překvašeného cukru.
hrozny vína
V takzvaných přívlastkových vínech se bude kvercetin jistě vyskytovat ve vyšší míře, než ve vínech s nižším obsahem cukru při sběru. Jsme li u cukru, je potřeba se ještě zmínit o zbytkovém, který se nepřemění v alkohol. Dle jeho obsahu ve spojitosti s obsahem kyselin pak hovoříme o víně suchém, polosuchém polosladkém nebo sladkém. Je asi zbytečné upozorňovat, že dáváte-li přednost vínu s vyšším obsahem zbytkového cukru, svém zdraví rozhodně nepolepšíte. Tak na zdraví!