Při podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná, ručí každý takový člověk za závazky celým svým jměním, i tím, které bylo původně soukromé. To se potom opravdu nevyplatí zkrachovat, protože můžete přijít i o své osobní auto, dokonce i dům. Podnikat jako živnostník je v dnešní době celkem riskantní záležitostí, v jeden okamžik podnikání výborně klape, v druhém Vám exekutor oblepuje i nábytek doma. Je to složité, avšak s určitou opatrností a soudností je živnostenské podnikání vhodné pro řemeslníky a různé drobné výrobce, kterým by se nevyplatilo zakládat si podnik s nějakou právní formou, kdy by měl o něco složitější administrativní stránku podnikání. Živnostenské podnikání je založeno na Živnostenském listě a řídí se živnostenským zákonem.

stisk rukou

Ovšem jsou situace a podnikatelské záměry, pro které je vhodnější a finančně jistější zvolit si nějakou právní formu podniku, protože tam pak jsou rozdíly v ručení za závazky a často to dokáže ochránit majetek jednotlivce. Ovšem i to má své nevýhody, jakou bývá základní kapitál v určené minimální výši, větší náročnost administrativy spojené s účetnictvím a daněmi. U každé právní formy podniku možné v našem státě je to trochu jinak s výší základního jmění podniku, počtem zakládajících osob, jejich zodpovědností a výší, do jaké ručí či neručí za závazky podniku. Při krachu podniku, který má nějakou právní formu obvykle přichází  na řadu úpadkový likvidátor, který se snaží uspokojit závazky podniku vůči jeho věřitelům v poměrové částce ze zjištěného majetku a financí získaných z jejich prodeje. V opačném případě, kdy podnik prosperuje a funguje zdravě, se zisk z jeho vlastnictví a jeho rozdělení odvíjí od zakládající listiny a toho, kdo ručí do jaké výše za závazky podniku. Podniky s nějakou právní formou podnikají na základě obchodního rejstříku a zákona.
schůzka v práci

Při začátku podnikání je vhodné se rozhodnout, na základě jaké právní formy chcete podnikat.