Mají-li venkovní bazén a plachetnice něco společného, pak je to kromě vody ještě plachta. Obojí má v ideálním případě plachtu, a to navzdory tomu, že bazén s touto logicky nikdy nikam neodepluje, ani kdyby foukal sebesilnější vítr.
Bazénu slouží taková plachtav podstatě k jednomu nebo dvěma účelům. To podle toho, jakou plachtu máme zrovna na mysli.
a) Obyčejná plachtaslouží u bazénu pouze k jeho překrytí za účelem toho, aby do něj zbytečně nepadaly nečistoty, dejme tomu listí z okolní vegetace, prach, poletující semena nebo třeba i to, co už divoce žijící zvířectvo dokonale strávilo a více nepotřebuje.
b) Solární plachtaposkytuje tutéž službu. Plus navíc, jsa položena přímo na vodní hladinu, tuto i zahřívá, jakmile na ni počnou dopadat sluneční paprsky, a za chladnější noci pak slouží jako izolace, aby takto nashromážděné teplo opět tak rychle nevyprchalo.
malý plavec

Ať ta či ona, plachty jsou prostě pro bazén důležité. Nebýt těchto, musely by se o to více snažit ostatní prvky bazénové techniky, vysavač vodního dna a filtrace, a dost možná by stoupla i potřeba bazénové chemie, bránící množení škodlivých mikroorganismů.
Plachty bývají kromě rozdělení na výše zmíněné dva typy rozmanité, třeba i co se týká jejich rozměrů. Což je rovněž důležitý parametr, protože jenom plachta přiměřené velikosti poskytuje ideální služby; příliš velká je příliš velká a malá – jak vám jistě už došlo – nedosahuje krajů a má tak jenom omezenou funkčnost.
dětský bazén

Pokud si lidé pořídí nějaké ty plachty, mohou si být jisti, že je čeká daleko méně nemilých překvapení, než jak by tomu bylo bez plachet. Protože péče o bazén zakrývaný při všech vhodných příležitostech plachtou je daleko jednodušší a logicky i levnější. A kdo se kdy staral o bazén vlastními silami, ví, co všechno může taková péče obnášet, jak může být náročná. Co to je vybírat z vody napadaná kvanta nečistot, co obnáší odstraňovat tyto ze dna, co dokážou napáchat třeba přemnožené řasy.
Zatímco pokud člověk bazénovou plachtu má, to je úplně jiné kafe, jak se říká. S tou mu žádná nečistota ani panující noční chlad nevezme vítr z plachet.
Což je více než žádoucí. I když bazén není plachetnice a tudíž žádný skutečný vítr v plachtách ani nepotřebuje.