Už se blíží teplé jarní dny a na základních Å¡kolách se plánují Å¡kolní výlety. I Vy potÅ™ebujete najít nÄ›jakou lokalitu, kam byste dÄ›ti ze své třídy vzali? Máte takovou pÅ™edstavu, že by se nÄ›Äemu pÅ™iuÄily a poznaly například nÄ›jaká zvířátka nebo stará Å™emesla, která se dnes již běžnÄ› neprovozují? Potom by se Vám mohla líbit naÅ¡e nabídka, která je nejen cenovÄ› výhodná, ale také obsahuje velice kvalitní programy pod vedením zkuÅ¡ených průvodců, kteří se postarají o zábavu dÄ›tí a také o to, aby jim byly zodpovÄ›zeny veÅ¡keré otázky, které budou mít.

Nejlepší volba

NaÅ¡e Å¡kolní výlety jsou rozdÄ›leny podle vÄ›ku dÄ›tí, podle nÄ›hož je také vytvoÅ™en program, který dÄ›ti po celý den mají. Jsou pro nÄ› pÅ™ipraveny jak zajímavé hry, tak také samozÅ™ejmÄ› odmÄ›ny za jejich celodenní píli a snahu o plnÄ›ní úloh. Po celý den se o dÄ›ti starají zkuÅ¡ení průvodci a uÄitelé jsou na výletÄ› jen jako doprovod, který může odpovídat na zvídavé dotazy mladých Å¡koláků a také jim pomoci pÅ™i Å™eÅ¡ení záludných otázek, na které budou muset pÅ™ijít. Neváhejte tedy a rozhodnÄ›te se pro výlet do Å tramberku, protože právÄ› tam si VaÅ¡i Å¡koláci pořádnÄ› užijí!