Trampolíny zná lidstvo již mnoho desítek let, zpočátku šlo o nářadí pro sportovce, později dokonce sloužily jako rehabilitační pomůcka pro americké astronauty. Dnes si je lze bez problémů pořídit domů buď na zahradu, nebo do bytu. Co od takové zahradní trampolíny Goodjump můžete očekávat?

trampolína s ochrannou sítí

Cvičí celá rodina – někteří pamětníci si jistě dokážou vybavit divácky oblíbený pořad za socialismu s názvem „Zpívá celá rodina“. My bychom vám tento šlágr mohli tak trochu připomenout drobnou obměnou, kdy si celá rodina může nejen zazpívat, ale také zacvičit na pružné podložce. Samozřejmě vás nenabádáme ke skákání hromadnému, kdy se na jedné odrazové ploše sejde tucet lidí, ale jde o ten věkový průřez napříč generacemi. Skákání je totiž vhodné pro děti, dospělé, i seniory, snad jen v těhotenství není tento způsob pohybu zrovna přínosem.

kluci na trampolíně

Rozproudíte krevní a lymfatický systém – krev a lymfa jsou tělní tekutiny, které musí neustále kolovat, a mít přístup do všech buněk. Je to podmínka k tomu, aby mohly být vyživovány, a zároveň zbavovány toxického odpadu. Lymfa také slouží k odplavování odumřelých buněk, za součinnosti jater a ledvin, a zároveň je funkční lymfatický systém prioritní podmínkou správně fungujícího imunitního systému. Lymfa a imunita jsou tak vzájemně provázány, proto se tvrdí, že kdo se pravidelně pohybuje a sportuje (v rozumné míře), bývá lépe odolný vůči infekčním chorobám. Samozřejmě musíme zohlednit i nezanedbatelný vliv stravy, eliminace stresu, smogu (včetně elektrosmogu), dobrého spánku a pozitivních mezilidských vztahů.

Důležité je nářadí zabezpečit – bezpečnost u trampolín znamená především instalaci náčiní na vhodné ploše, tedy nejlépe na trávníku, který není příliš rozměklý, či rozbahněný. Nářadí bychom měli ukotvit proti svévolnému pohybu (kotevní soupravou, příp. betonovými bloky), a opatřit jej ochrannou sítí a krytem obvodových pružin.